គោលការណ៍ Cookie

ក្រុមហ៊ុន ហ៊ិននីគែន (ខេមបូឌា) នអាស័យដ្ឋាន មានប្រអប់សំបុត្រលេខ 1108 ដែលមានអាស័យដ្ឋាននៅ ភូមិរបោះអង្កាញ់ សង្កាត់ព្រែកឯង ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ (តទៅហៅកាត់ថា “ក្រុមហ៊ុនហ៊ិននីគែន” ឬ “យើង” ឬ “ពួកយើង”) ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា cookies ដើម្បីផ្ដល់ឱ្យលោកអ្នកទទួលបាននូវបទពិសោធន៍កាន់តែប្រសើរលើប្រព័ន្ធអនឡាញ។ យើងគឺជាផ្នែកមួយនៃក្រុមហ៊ុន ហ៊ិននីគែនគ្រុប។ ដើម្បីអាចប្រើបា្រស់ វេបសាយរបស់ ANCHOR ឲ្យបានពេញលេញ (តទៅហៅថា “វេបសាយ”) កុំព្យូទ័រ ថេប្លេត ឬទូរស័ព្ទរបស់អ្នក ចាំបាច់ត្រូវយល់ព្រមក្នុងការប្រើប្រាស់ cookies។ យើងគិតថា វាជាចំណុចរឿងសំខាន់ដែលអ្នកគួរតែដឹងអំពីបច្ចេកវិទ្យា cookies ដែលវេបសាយរបស់យើងបានប្រើប្រាស់ និងប្រើក្នុងគោលបំណងអ្វី។ បែបនេះនឹងជួយការពារឯកជនភាពរបស់អ្នក និងផ្ដល់ឱ្យអ្នកនូវបទពិសោធដ៏ល្អបំផុតលើប្រព័ន្ធអនឡាញ។

តើ Cookie គឺជាអ្វី? Cookies ជាឯកសារហ្វាល់អត្ថបទតូចៗដែលមានផ្ទុកនូវព័ត៌មានមួយចំនួនតូចដែលអ្នកត្រូវបានទាញយក និងរក្សាទុកនៅលើឧបករណ៍ដែលអ្នកប្រើប្រាស់ ឧទាហរណ៍ កុំព្យូទ័រ (ឬឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ អ៊ីនធឺណិតអ៊ិនធើណិតដទៃទៀតដូចជា ទូរស័ព្ទដៃ ឬថេប្លេត) ។ ក្រុមហ៊ុនហ៊ិននីគែនHEINEKEN ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាស្រដៀងនេះដែរដូចជា ភិចស៊ែល បច្ចេកវិទ្យាតាមដានសកម្មភាពលើវេបសាយ (web beacons) និងស្នាមម្រាមដៃដែលប្រើលើឧបករណ៍ (device fingerprints)។។ ជារួមដើម្បីឱ្យក្ដោបន័យតែមួយ បច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះនឹងត្រូវបានរួមបញ្ចូលគ្នា និងតទៅត្រូវបានហៅកាត់ថា “ខូគីcookies”។” ។

គោលការណ៍ Cookie នេះនឹងផ្ដល់ឱ្យអ្នកនូវព័ត៌មានអំពីមូលហេតុហេតុផល ក្នុងនិងការប្រើប្រាស់ cookies របស់យើង។ គោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង មានរៀបរាប់លម្អិតអំពីទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងប្រមូល និងរបៀបដែលយើងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនទាំងនោះ។

Cookies ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅលើវេបសាយ ការចុច ‘យល់ព្រម’ នៅលើផ្ទាំង cookie បញ្ជាក់ថាអ្នកបានយល់ព្រមជាមួយ ក្រុមហ៊ុន ហ៊ិននីគែនHEINEKEN ឱ្យប្រើប្រាស់ និង/ឬ អាន cookies។ ក្រុមហ៊ុន ហ៊ិននីគែនHEINEKEN ប្រើប្រាស់ប្រភេទ cookies ផ្សេងៗគ្នារួមមាន៖ ១. មុខងាររបស់ Cookies មុខងារ (functional cookies) ២. ខូគីCookies វិភាគ (analytics cookies) ៣. Cookies ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម (advertising Cookies)។។ Cookies ខ្លះជាប្រភេទប្រើប្រាស់មួយពេលៗ ដែលត្រូវបានប្រើបណ្ដោះអាសន្ន និងអនុញ្ញាតឱ្យពួកយើងផ្សារភ្ជាប់សកម្មភាពរបស់អ្នកនៅលើប្រូសឺ ប្រូសឺ (browser)។ Cookies បណ្ដោះអាសន្ននេះនឹងត្រូវលុបវិញ នៅពេលដែលអ្នកបិទប្រូសឺ (browser)។ ចំណែក Cookies ផ្សេងទៀតជា cookies អចិន្ត្រៃយ៍ដែលនៅតែមាននៅលើឧបករណ៍របស់អ្នកក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់ណាមួយដែលបានកំណត់នៅក្នុង cookie។ វេបសាយរបស់យើងប្រើប្រាស់ cookies ក្នុងគោលបំណងដូចខាងក្រោម៖

 • មុខងាររបស់ Cookies

មុខងាររបស់Cookies មុខងារគឺចាំបាច់ និងជួយបង្ហាញទិសដៅដល់អ្នក នៅលើវេបសាយ។

ពួកវាជួយផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់អ្នកចូលមកទស្សនាវេបសាយរបស់យើង។ Cookies ទាំងនេះនឹងធ្វើឱ្យប្រាកដថាអ្នកមានអាយុគ្រប់គ្រាន់អាចចូលប្រើប្រាស់វេបសាយបាន ហើយវានឹងរក្សាទុកកំណត់ត្រានេះគ្រប់ជំហានមុននឹងអ្នកចាកចេញពីវេបសាយ។ ខូគីCookies ទាំងនេះក៏ជួយដល់ការការពារទ្រទ្រង់សុវត្ថិភាពរបស់វេបសាយ និងការដំណើរការផ្សេងទៀត។មុខងារមូលដ្ឋានផងដែរ។

• Cookies វិភាគ

Cookies វិភាគ ជួយឱ្យពួកយើងយល់ពីអាកប្បកិរិយារបស់អ្នកទស្សនា និងការប្រើប្រាស់វេបសាយជារួម។ ឧទាហរណ៍ យើងអាចប្រើប្រាស់ cookies ទាំងនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតពីរបៀបដែលអ្នកទស្សនាប្រើប្រាស់វេបសាយរបស់យើង។ នេះមានន័យថា យើងអាចស្វែងយល់បានថាអ្វីដែលដំណើរការ និងអ្វីដែលមិនដំណើរការ ព្រោះវាជួយឱ្យយើងបន្តអភិវឌ្ឍវេបសាយរបស់ពួកយើង និងថ្លឹងថ្លែងពីប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងការធ្វើទំនាក់ទំនងរបស់ពួកយើង។

• Cookies ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

Cookies ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនឹងចងចាំពីផលិតផលនិងទំព័រដែលអ្នកចូលចិត្ត និងលក្ខខណៈភាពទូទៅដែលអ្នកបានចូលមកទស្សនាវេបសាយ។ យើងព្យាយាមផ្ដល់ឱ្យអ្នកនូវការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលទាក់ទងនឹងអ្នក ព្រមទាំងនិងចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកនៅលើប្រព័ន្ធអនឡាញ ដោយផ្អែកលើ ឥរិយាបថក្នុងការចូលទស្សនា និងការប្រើប្រាស់វេបសាយរបស់យើង រួមទាំងនិងនៅលើវេបសាយរបស់ភាគីទី”៣” ។ ផ្អែកលើចំណង់ចំណូលចិត្តទាំងនេះ យើងបង្កើតបាននូវព័ត៌មានរបស់ក្រុមអតិថិជន និងអាចបង្កើតជាមាតិកា ព្រមទាំងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅលើវេបសាយរបស់យើងសម្រាប់ក្រុមអតិថិជនផ្សេងទៀតៗគ្នា។ ភាគីទី”៣” ដែលដាក់ cookies តាមរយៈវេបសាយរបស់យើងអាចព្យាយាមស្វែងយល់ពីចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកតាមរយៈវិធីនេះដែរ ហើយព័ត៌មាននេះក៏ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីដាក់បង្ហាញអ្នកនូវមាតិកា ឬការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលទំនងជាសមស្របតាមចំណូលចិត្តរបស់អ្នកនៅលើវេបសាយផ្សេងទៀត ក្រៅពីវេបសាយរបស់ក្រុមហ៊ុន ហ៊ិននីគែនHEINEKEN។ ក្នុងករណីនេះ ព័ត៌មានអំពីវេបសាយថ្មីៗចុងក្រោយដែលអ្នកបានបើក នឹងត្រូវភ្ជាប់គ្នាជាមួយនឹងព័ត៌មានពីមុនៗអំពីការចូលទស្សនា ជាមួយនឹងវេិបសាយផ្សេងៗ ក្រៅពីច្រើនជាងវេបសាយរបស់យើង។ Cookies ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនេះក៏ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីកំណត់ចំនួនដងដែលអ្នកត្រូវឃើញផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងដើម្បីវាស់វែងពីប្រសិទ្ធភាពរបស់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនោះដែរ។

ទោះបីជា cookies ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមិនត្រូវបានប្រើក៏ដោយ សូមចំណាំថាអ្នកនឹងនៅតែឃើញការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗនៅលើវេបសាយរបស់យើងដដែល ប៉ុន្តែ ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទាំងនេះនឹងមិនត្រូវបានកំណត់ទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកនោះទេ។ ជាឧទាហរណ៍ ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទាំងនេះអាច អាចត្រូវបានកែប្រែអាស្រ័យលើមាតិកានៃវេបសាយរបស់យើង។ អ្នកអាចប្រៀបធៀបប្រភេទនៃការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលើអ៊ីនធឺណិតអ៊ិនធើណិតតាមមាតិកាពាក់ព័ន្ធ ជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមទូរទស្សន៍។ និយាយឱ្យងាយយល់គឺ បើអ្នកមើលកម្មវិធីធ្វើម្ហូបនៅលើទូរទស្សន៍ អ្នកនឹងឃើញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអំពីសម្ភារៈធ្វើម្ហូបអំឡុងពេលកម្មវិធីនោះសម្រាក។

បណ្ដាញសង្គមភាគីទី”៣” (ដូចជា Facebookបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុក, យូធូបYouTube, Twitter, LinkedIn) ក៏អាចដាក់ cookies បានដែរ។ វាអាចជួយឱ្យអ្នកចែករំលែកមាតិការបស់វេបសាយទៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់អ្នក។ ភាគីទី “៣” ទាំងនេះ អាចប្រើ ខូគីcookies សម្រាប់គោលបំណងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ។ ក្រុមហ៊ុន ហ៊ិននីគែន HEINEKEN ពុំមានឥទ្ធិពលអ្វីទៅលើវិធីសាស្រ្តរបៀបដែលបណ្ដាញសង្គមទាំងនោះប្រើប្រាស់ទិន្នន័យរបស់អ្នកឡើយ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមទាក់ទងទៅនឹង cookies ដែលកំណត់ដោយបណ្ដាញសង្គម សូមអានពីគោលការណ៍ cookies របស់ពួកគេដោយខ្លួនឯង។

ការចែកចាយទិន្នន័យ

ក្នុងនាមជាអាជីវកម្មលំដាប់សកលលោក យើងចែកចាយទិន្នន័យដែលយើងទទួលបានតាមរយៈ cookies ទៅកាន់សាខា និងក្រុមខូគីហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ ហ៊ិននីគែន Heinekenគ្រុប group សម្រាប់ ការវិភាគជារួម ដោយនៅក្នុងគោលបំណងនៃការប្រតិបត្តិការ និងការកំណត់គោលដៅសម្រាប់នៅក្នុងម្ដងទៀត គោលបំណងធ្វើទីផ្សារ ដូចជាការធ្វើទីផ្សារដោយផ្ទាល់ ការបង្កើតទស្សនិកជនដែលជាអតិថិជន ឬ ទស្សនិកជនដែលយើងគិតថាអាចចាប់អារម្មណ៍ផលិតផលរបស់យើង (ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់) និងការបង្កើនព័ត៌មានអំពីអតិថិជនដែលយើងមានស្រាប់ជាដើម។ យើងនឹងចែករំលែកពីព័ត៌មានទាំងនេះ នៅពេលដែលយើងអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើទៅបានដោយស្របច្បាប់ប៉ុណ្ណោះ។ នេះមានន័យថាយើងនឹងស្នើសុំការយល់ព្រមជាមុនសិនសម្រាប់ការចែកចាយ “ទិន្នន័យ cookie” ឬ សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលជាសាខា និងជាបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ ហ៊ិននីគែនHEINEKEN groupគ្រុប ប្របើសិនបើជាច្បាប់តម្រូវ។

ការកំណត់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រង cookies របស់អ្នក

យើងនឹងសុំការយល់ព្រមពីអ្នក ក្នុងការប្រើប្រាស់ ខូcookies របស់យើង ឬដើម្បីដាក់ចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកទាក់ទងទៅនឹងប្រភេទនៃ cookies ដោយគ្រាន់តែចុចលើតំណ “ការកំណត់ Cookies/ការកំណត់ចំណង់ចំណូលចិត្ត” ដែលមាននៅលើវេបសាយរបស់យើង។ មធ្យោបាយនេះក៏អាចឱ្យអ្នកដកការយល់ព្រមពីយើងវិញ នៅពេលក្រោយបានដែរ។ តំណភ្ជាប់នេះ មានការរៀបរាប់អំពី cookies វិភាគ និង cookies ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់។

សូមជម្រាបថា ក្រុមហ៊ុនហ៊ិននីគែនHEINEKEN ពុំមានប្រើប្រាស់ដំណោះស្រាយបច្ចេកទេស ដែលអាចឱ្យពួកយើងឆ្លើយតបចំពោះសញ្ញា “កុំតាមដាន (Do not Track)” ដែលមានលើប្រូសឺ (Browser) របស់អ្នកនោះទេ។ ក្រៅពីការប្រើប្រាស់ “ការកំណត់ Cookies/ការកំណត់ចំណង់ចំណូលចិត្ត” នៅលើវេបសាយរបស់យើង អ្នកអាចគ្រប់គ្រងការកំណត់ cookie នៅលើការកំណត់របស់ប្រូសឺ (browser) បានគ្រប់ពេល។ សូមជម្រាបថាមុខងារកំណត់របស់ប្រូសឺ (browser អាចនឹងមិនផ្ដល់នូវសេរីភាពនៃការប្រើប្រាស់ពេញលេញដូចជា “ការកំណត់ Cookies/ការកំណត់ចំណង់ចំណូលចិត្ត” នៅលើវេបសាយរបស់យើងនោះទេ។ បើសិនជាអ្នកបានបិទមុខងារ cookies នៅលើប្រូសឺ (browser) របស់អ្នក នោះផ្នែក ឬមុខងារខ្លះៗនៃវេបសាយរបស់យើងអាចនឹងមិនដំណើរការ ព្រោះប្រូសឺ (browser) របស់អ្នករារាំងមិនឱ្យពួកយើងដាក់នូវ cookies មុខងារមួយចំនួនដែលចាំបាច់។ ដូច្នេះហើយ ទើបយើងណែនាំឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ការកំណត់ cookies នៅលើវិបសាយរបស់យើង ជាជាងការបិទ cookies គ្រប់ប្រភេទនៅលើវេបប្រូសឺ (web browser) របស់អ្នក។

កំណត់ចំណាំចុងក្រោយ

យើងនឹងព្យាយាមពិនិត្យ និង ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព គោលការណ៍ Cookie នេះពីពេលមួយទៅពេលមួយឱ្យបានញឹកញាប់។ ក្នុងករណីមានការកែប្រែចំណុចណាមួយនៃគោលការណ៍ Cookie នេះ យើងនឹងបង្ហោះនៅលើទំព័រនៃវេបសាយរបស់យើង និងតាមមធ្យោបាយដែលអាចទៅរួចដើម្បីទាក់ទងទៅកាន់អ្នក។ អ្នកអាចពិនិត្យមើលគេហទំព័រនេះសម្រាប់ការកែប្រែកំណែចុងក្រោយបំផុត ផងដែរ។

បើសិនជាអ្នកមានសំណួរបន្ថែម និង/ឬ មតិយោបល់ផ្សេងៗ សូមទាក់ទងមកពួកយើងតាមរយៈទម្រង់អេឡិចត្រូនិចនេះ ជាមួយនឹងសំណើទិន្នន័យឯកជនភាព។

គោលការណ៍ Cookie ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយបំផុតនៅថ្ងៃទី៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០

  COOKIE POLICY

  Heineken Cambodia located at located at P.O. Box 1108, Phoum Robors Angkagne, Sangkat Prek Eng, Khan Chbar Ampov, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia (‘HEINEKEN’ or ‘we’ or ‘us’) uses cookies to give you a better online experience. We are part of the HEINEKEN Group. In order to make full use of the ANCHOR® website (‘Website’), your computer, tablet or mobile phone will need to accept cookies. We feel that it is important that you know what cookies our Website uses and for what purposes. This will help to protect your privacy, while at the same time providing you with the best online experience.

  What is a cookie?

  Cookies are small text files containing small amounts of information which are downloaded and may be stored on your user device e.g. your computer (or other internet enabled devices, such as a smartphone or tablet). At HEINEKEN we may use similar techniques, such as pixels, web beacons and device fingerprints. For the sake of consistency, all these techniques combined will be hereafter referred to as ‘cookies’.

  This Cookie Policy provides you with information about the cookies we use and why. Our Privacy Policy sets out full details of the personal data we collect and how we may use your personal information.

  Cookies used on the Website

  By clicking ‘Yes’ on the cookie banner, you give your consent to HEINEKEN to place and/or read cookies. HEINEKEN uses several different types of cookies: 1) functional cookies, 2) analytics cookies, and 3) advertising cookies. Some of these are session cookies which are temporary and allow us to link your actions during a browser session. Session cookies are erased when you close the browser. Other cookies are persistent cookies which remain on your device for the period of time specified in the cookie. The Website uses cookies for the following purposes:

  • FUNCTIONAL COOKIES Functional cookies are essential and help you navigate the Website. They enhance the user friendliness of the Website for visitors. These cookies make sure that you only have to pass the age-gate once and that your basket is saved during all the steps of your checkout process. These cookies also help to support website security and basic functionality.

  • ANALYTICS COOKIES Analytics cookies help us to understand the behaviour of our visitors and the usage of the Website in an aggregated manner. For instance, we can use these cookies to gain insight into how our visitors use our Website. This means we can find out what works and what doesn’t, it allows us to continuously improve the Website, and measure how effective our advertising and communication is.

  • ADVERTISING COOKIES Advertising cookies will remember your product and page preferences and in general that you visited the Website. We strive to provide you with advertisements relevant to you and your interests on other online platforms, where available on the basis of your visits and surfing behaviour on our Website and other third party websites. Based on these interests, we develop a segmented profile and then adapt the content and the advertisements on our website for various groups of customers. Third parties that set cookies via our website may also try to find out what your interests are in this way, and this information may also be used to present you with content or advertisements that appear more likely to be of interest to you on other, non-HEINEKEN websites. In this case, the information about your current website visit may be combined with information from previous visits to websites other than ours. These advertising cookies are also used to limit the number of times you see an advertisement as well as help measure the effectiveness of advertisements.

  Even if no advertising cookies are used, please note that you will be provided with advertisements on our site; however, these advertisements will not be tailored to your interests. These advertisements can, for instance, be modified according to the content of the website. You can compare this type of content-related Internet advertisements with advertising on television. If, say, you are watching a cookery programme on TV, you will often see an advertisement about cooking products during the advert breaks while this programme is on.

  Third party social networks (e.g. Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn) may also place cookies. This enables you to share content of the Website on social networks. These third parties may use cookies for their own purposes. HEINEKEN has no influence over how these social media networks make use of your data. For more information regarding the cookies set by the social media networks please refer to their own privacy and cookie policies.

  Sharing of cookie data

  As member of a global business, we share data we have acquired via cookies with Heineken group affiliates and subsidiaries for reasons as aggregated analytical and operational purposes and for retargeting, marketing purposes, such as direct marketing, creating of consumer audiences or look-a-like audiences (where permitted by local law), enriching of existing customer profiles. We will only share such information when we are allowed to do so by law. This means that we will ask for prior consent for sharing ‘cookie data’ or for HEINEKEN group affiliates and subsidiaries to use cookies, if this should be the lawful basis.

  Control your cookie settings

  We offer you the possibility to consent to our use of cookies or to set your preferences regarding certain categories of cookies by clicking ‘Cookie settings’ in the banner. You can change your preferences at any time by clicking on the ‘Cookie Settings/Set Preferences’ hyperlink that is available on our website – which also enables you to withdraw the consent you have previously given to us. This hyperlink will include a list of all analytical and advertising cookies.

  Please be aware that HEINEKEN currently does not make use of a technical solution that would enable us to respond to your browser's 'Do Not Track' signals. Besides using the ‘Cookie Settings/Set Preferences’ hyperlink on our website, you can manage your cookie settings in your browser settings at any time. Please be aware that your browser settings may not offer you the same ease of use as the Cookie Settings/Set Preferences on our website. If you simply disable all cookies in your browser settings, you may find that certain sections or features of our website will not work, because your browser may prevent us from setting functionally required cookies. Therefore, it is recommended to use the Cookie Settings on our website instead of disabling all cookies via your web browser.

  Concluding Remarks

  We will keep this Cookie Policy under review and make updates from time to time. Any changes to this Cookie Policy will be posted on our Website page and to the extent reasonably possible, will be communicated to you. You can consult this web page for the latest version.

  If you have any further questions and/or comments, please contact us via this webform with a data privacy request.

  The most recent version of this Cookie Policy is dated: 4th September 2020